ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
 

 

 

 

ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   

ประชาสัมพันธ์

  หนังสือเวียนภายใน  
   ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีพุทธศักราช 2561(18 พ.ค. 61)  ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า(18 พ.ค. 61)  
   ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพมอบชุดรายอแก่เด็กกำพร้ายากจนและเด็กด้อยโอกาสภาคใต้(18 พ.ค. 61)  ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในงานวิสาขบูชาโลก ปีที่ 34 กัณฑ์ : ที่13 นครกัณฑ์(10 พ.ค. 61)  
   แจ้งการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเิตมเป็นกรณีพิเศษ ในปี2561(16 มี.ค. 61)  
  มีต่อ...  
  หนังสือเวียนภายนอก  
   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา(20 ธ.ค. 64)  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็ฯพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดตาก(20 ธ.ค. 64)  
   การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2565 (รอบที่ 2)(16 ธ.ค. 64)  รัยสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(16 ธ.ค. 64)  
   ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563(16 ธ.ค. 64)  จังหวัดบึงกาฬ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง(14 ธ.ค. 64)  
   ขอประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางพี่พบสารห้ามใช้(14 ธ.ค. 64)  โรงพยาบาลวังเจ้า รับสมัครสอบลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง(23 พ.ย. 64)  
   แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน คลอเฟนิรามิน (Chlorpheniramine)(23 พ.ย. 64)  โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับย้าย รับโอน ข้าราชการ(18 พ.ย. 64)  
  มีต่อ...  
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
   การรับสมัครสอบลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน (รายเดือน)(11 พ.ย. 64)  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(30 ก.ค. 64)  
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์(29 ก.ค. 64)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)(27 ก.ค. 64)  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานด้านบริการ พนักงานขับรถยนต์(23 ก.ค. 64)  แจ้งเปลี่ยนสถานที่การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการเฉพาะกิจ (20 ก.ค. 64)  
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมาบริการ)(9 ก.ค. 64)  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ(5 ก.ค. 64)  
   ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 4 เรื่อง(7 พ.ค. 64)  ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 6 เรื่อง(7 พ.ค. 64)  
  มีต่อ...  
  ประกาศจังหวัด  
   ประกาศผลการคัดเลือก อสม.อสต.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565(15 ธ.ค. 64)  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก(2 ธ.ค. 64)  
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง(1 ธ.ค. 64)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ(25 พ.ย. 64)  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์(16 พ.ย. 64)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง(1 พ.ย. 64)  
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานธุรการ(23 ก.ย. 64)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานธุรการ(14 ก.ย. 64)  
   แจ้งเพิ่มสนามสอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (โดยวิธีการสอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานธุรการ(4 ก.ย. 64)  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(3 ก.ย. 64)  
  มีต่อ...  
  ประชุม สัมมนา อบรมระยะสั้น  
   ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน และ 45 ปี สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อเรื่อง "Current State-of-the-Art of Anesthesia"(12 พ.ย. 63)  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว(12 พ.ย. 63)  
   ขอเชิญบุคลากรพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือวันลา(12 พ.ย. 63)  โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น 8(12 พ.ย. 63)  
   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2020(12 พ.ย. 63)  ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(12 พ.ย. 63)  
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมสร้างเสริม ครั้งที่ 3(12 พ.ย. 63)  ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10(12 พ.ย. 63)  
   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9(12 พ.ย. 63)  
  มีต่อ...  
Version 2.3.0.20210223.203533 Ministry of Public Health. All rights reserved.