ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
 

 

 

 

ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   

ประชาสัมพันธ์

  หนังสือเวียนภายใน  
   สนง. สาธารณสุขจังหวัดตาก แจ้งการย้ายภายในจังหวัด ประจำปี 2567(29 พ.ย. 66)  กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมโครงการ (9 พ.ย. 66)  
   สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก แจ้งช่องทางการร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบประสานงานเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ(9 พ.ย. 66)  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และโปรโมชันสินเชื่อของธนาคารออมสินที่เหมาะสำหรับ ผู้เกษียณอายุราชการ หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำรงชีพในช่วง วัยเกษียณ(9 พ.ย. 66)  
   ศูนย์แว่นตาเอื้ออาทร ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์โครงการแว่นตาเอื้ออาทร(2 พ.ย. 66)  ศูนย์แว่นไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(2 พ.ย. 66)  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง (2 พ.ย. 66)  ศาลากลางจังหวัดตาก การจัดกิจกรรม"ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ -เชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ตอน 60 ปี มช." (CMU Charity Cycling 2023)(2 พ.ย. 66)  
   การสำรวจความคิดห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยกับการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาบน พ.ศ. 2548 และการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(30 ต.ค. 66)  ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "สุขภาพต้องรู้"(26 ต.ค. 66)  
  มีต่อ...  
  หนังสือเวียนภายนอก  
   โรงพยาบาลกระบี่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ(29 พ.ย. 66)  กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ การตลาดและการสื่ อสารอย่างมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืน รุ่น ๒(29 พ.ย. 66)  
   โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน(29 พ.ย. 66)  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ(29 พ.ย. 66)  
   โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ(29 พ.ย. 66)  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (29 พ.ย. 66)  
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ(29 พ.ย. 66)  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับย้ายข้าราชการ(29 พ.ย. 66)  
   โรงพยาบาลเสนา รับย้ายข้าราชการ(29 พ.ย. 66)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎ์ธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ(29 พ.ย. 66)  
  มีต่อ...  
  คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  
  มีต่อ...  
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(4 ธ.ค. 66)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัด สสจ.ตาก(23 พ.ย. 66)  
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1 ตำแหน่(16 ต.ค. 66)  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งแม่บ้าน(29 ก.ย. 66)  
   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. สังกัด สสจ.ตาก(29 ก.ย. 66)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค(28 ก.ย. 66)  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งแม่บ้าน(27 ก.ย. 66)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 4 อัตรา(22 ก.ย. 66)  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค(21 ก.ย. 66)  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก พ.ศ. 2566(20 ก.ย. 66)  
  มีต่อ...  
  ประกาศจังหวัด  
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร(29 พ.ย. 66)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร(21 พ.ย. 66)  
   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏฺิบัติงาน(14 พ.ย. 66)  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน(7 พ.ย. 66)  
   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา(27 ต.ค. 66)  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตร.ม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท(20 ต.ค. 66)  
   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนายช่างเทคนิค(29 ก.ย. 66)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนายช่างเทคนิค(25 ก.ย. 66)  
   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก(22 ก.ย. 66)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(12 ก.ย. 66)  
  มีต่อ...  
  ประชุม สัมมนา อบรมระยะสั้น  
   การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ.2566 เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน : โอกาสและความท้าทาย(4 ส.ค. 66)  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2566(18 พ.ค. 66)  
   โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566(6 ก.ย. 65)  การรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่2)(6 ก.ย. 65)  
   การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2565 และส่งผลงานวิชาการในรูปแบบ Oral Presentation/Poster Presentation(30 ส.ค. 65)  ประชุมวิชาการเรื่อง Best Practice in Blood Transfusion Service 2022(30 ส.ค. 65)  
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดหลักสูตร The Story รุ่นที่ 5 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (18 ส.ค. 65)  หลักสูตร "ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2565(18 ส.ค. 65)  
   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานชีวิตใหม่ สาขาพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ จำนวน 30 ชั่วโมง(12 ก.ค. 65)  ประชุมวิชาการระดับชาติฯ The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration NIC-NIDA(12 ก.ค. 65)  
  มีต่อ...  
Version 2.3.0.20210223.203533 Ministry of Public Health. All rights reserved.